ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τρέχουσα Τιμή:
   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τρέχουσα Τιμή:

€/lit  

H εταιρεία

Η VASOIL είναι μια Ελληνική εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανσημε δραστηριοποίηση στην Ελληνική αγορά.

Η  VASOIL έχει αναπτύξει συνεργασίες στρατηγικής σημασίας με στόχο την συνεχόμενη επιτυχημένη πορεία της εταιρίας.

Τα ιδιόκτητα γραφεία της VASOIL βρίσκονται στην λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 61 στον Πειραιά όπου και βρίσκονται όλες οι εγκαταστάσεις της εταιρείας

Με συνεχή βελτίωση των παροχών μας

Με εξειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό

Με εμπειρία, γνώση, συνέπεια και υπευθυνότητα

Με ξεκάθαρους όρους συνεργασίας, χωρίς δεσμεύσεις και ειδικούς όρους

Εφαρμόζοντας πιστά τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις

Εξυπηρετούμε σήμερα μεγάλο αριθμό μονίμων πελατών.