ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τρέχουσα Τιμή:
   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τρέχουσα Τιμή:

€/lit  

Υπολογισμός Κοινοχρήστων

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ:

Η εταιρία μας  είναι από τις πρώτες εταιρίες που χρησιμοποίησε την μηχανογραφημένη έκδοση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας.

Το σύστημα κοινοχρήστων εκμηδενιζει τα ανθρώπινα λάθη ώστε να γίνεται σωστά ο επιμερισμός των εξόδων.Υπάρχουν αναλυτικές στήλες επιμερισμού των δαπανών ώστε τα έξοδα να είναι κατανοητά  απ’ολους.

Το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρίας μας  αφουγκράζεται  τις νέες ανάγκες και συνεχώς  αναβαθμίζει το σύστημα έτσι  ώστε να είναι πάντα πρωτοπόρο στις  ανάγκες του κτιρίου.

Τα  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ περιλαμβάνουν τα εξής:

Συγκεντρωτικές καταστάσεις διπλότυπες επιμερισμού των κοινοχρήστων δαπανών βάσει χιλιοστών.

  • Ειδοποιητήρια πληρωμής κοινοχρήστων εξόδων για όλα τα διαμερισματα  με αναλυση  των δαπανών ανά κατηγορία εξόδων και ειδικοτερη ανάλυση όσον αφορά την αυτονομία θέρμανσης.
  • Εξοφλητικές αποδείξεις  ξεχωριστές για τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή .Η απόδειξη περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση των χρεώσεων βάσει χιλιοστών .Η απόδειξη δίνεται από τον διαχειριστή όταν πληρωθούν τα έξοδα.
  • Kαθε  πελάτης ανάλογα με την γεωγραφική  περιοχή που μένει  μιλά και με την αντίστοιχη  Διαχειριστική σύμβουλο της περιοχής του η οποία  έχει αναλάβει  την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αριθμού κτιρίων .

Ο διαχειριστής μπορεί να επικοινωνεί με την Σύμβουλο διαχείρισης  για την έκδοση κοινοχρήστων λογαριασμών  αλλά και συμβουλευτικά προκειμένου να ενημερωθεί για χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να μην κατέχει σχετικά με τον επιμερισμό δαπανών αλλά και  των διάφορων εργασιών του κτιρίον.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από την “ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ” για τον ακριβή υπολογισμό κοινοχρήστων.